Szczególnie zalecane dla ciągłej pracy i trudnych   warunków. Oczyszczona kąpiel wraca do myjni.

 

ODOLEJACZ - SEPARATOR
KOALESCENCYJNY PŁYTOWY "LAMELA", typ PM-1 i większe

Zastosowanie:

Jako pomocnicze urządzenie do przemysłowych, przykładowo. myjni; zalecane do wyjątkowo ciężkich warunków pracy, przykładowo. przy remontach silników spalinowych, gdzie występuje bardzo duża koncentracja smarów, olejów i tak dalej. Oddzielony olej do 99 %, zbity w plastry (jak kisiel) gromadzi się na powierzchni komory, skąd spływa do specjalnego zbiornika. Oczyszczona kąpiel myjąca powraca do zbiornika myjni. Dziaąłnia rewelacyjne.

 

Zalety:

  • Integruje w jednym monolicie szczegóły wszystkich technik oddzielania: komorę szlamową, komorę oddzielania, komorę koalescencyjną, dzięki układowi płyt "lamella".
  • Dzięki zainstalowanym filtrom siatkowym (opcja na zamówienie) eliminuje zanieczyszczenia stałe.

 

Zasada działania odolejacza:

PM 1 woda olej Woda olej

 

 

Zdjęcia odolejaczy lamellowych z naszego zakładu:

 

PM 1 wyszp Odolejacz lamelowy PM 1OD
PM 1 OD 2 Odolejacz PM 1 pneumat Odolejacz PM 1 pneumat2
PM 1 IBC 20080208169